hartmassage

Reanimeren is het overnemen van de ademhaling en vooral de bloedsomloop indien er sprake is van een hartstilstand bij een slachtoffer. Indien zowel de ademhaling als de circulatie weer op gang gebracht moeten worden, spreekt men ook wel over Cardiopulmonale Resucitatie (CPR).

Omdat bij iemand die niet ademt en/of geen hartslag heeft de dood binnen enkele minuten zal optreden als er niets wordt gedaan, wordt getracht zoveel mogelijk mensen de basale reanimatievaardigheden te leren, omdat in de meeste gevallen waarin hier vraag naar isgeen professionele hulpverlener aanwezig zal zijn. Reanimatie kan in eerste instantie gebeuren zonder technische hulpmiddelen, of met behulp van een automatische defibrilator die in Nederland op steeds meer plaatsen voorzien wordt. Wanneer er bijkomende hulp is van een ziekenwagen, ambulance of in het ziekenhuis kan er medicatie ter ondersteuning gegeven worden en kan er bijkomend ingegrepen worden. De overlevingskansen van het slachtoffer hangen sterk af van de snelheid waarmee de ambulance ter plaatse is. Direct reanimeren en het toepassen van een AED zijn dus doorslaggevende schakels in de "keten van overleving" van uw medemens. Alvoerens te reanimeren instrueert men dus het liefst een omstander om hulp te halen of 112 te bellen.

Een hartstilstand komt altijd onverwacht.
Zorg ervoor dat u geen hulpeloze toeschouwer bent.

Reanimeren kunt u leren

Veel mensen hebben een cursus reanimatie gevolgd. Dat is belangrijk want je kan met die kennis levens redden. De richtlijnen voor reanimatie zijn in augustus 2006 voor het laatst aangepast. Er moet meer aan hartmassage worden gedaan en minder aan beademing. Op dit moment moet iemand die gereanimeerd wordt, 30 keer gemasseerd worden voordat er twee keer beademd mag worden. Ook het protocol voor de AED is iets gewijzigd. Het zou beter zijn voor de overlevingskansen.

Wie moet reanimeren leren?

Wie??? U! Morgen kunt u immers al getuige zijn van een hartstilstand. Zorg ervoor niet een hulpeloze toeschouwer te zijn, maar verleen die noodzakelijke eerste hulp als een geoefende hulpverlener. Ooit komt ook u in aanraking met een slachtoffer wat direct acute hulp nodig heeft. Wacht niet af totdat u dit overkomen is waarna u besluiteen cursus reanimatie te gaan volgen, maar schrijf u nu in!

Wij hebben u nodig!

Veel mensen worden in ons land jaarlijks gereanimeerd maar velen nog niet. Ieder jaar overlijden er nog duizenden mensen vóórdat zij het ziekenhuis bereiken omdat reanimatiehulp te laat komt, of zelfs helemaal niet opgestart is. Ruim vier miljoen landgenoten leerden al reanimeren. Dat is veel maar nog lang niet genoeg. Hoe sneller en vaker een reanimatie immers wordt opgestart hoe meer mensenlevens er gered kunnen worden. Wil je meer informatie of wil je de cursus reanimatie komen volgen? Vul dan het aanmeldformulier in. Iedereen kan leren reanimeren. Een korte cursus is voldoende.